Pelepasan PPLK Semester Gasal 2019

Posted on

Pada hari Selasa, 11 September 2019 di halaman Kampus C FKIP Ciwaru dilaksanakan pelepasan peserta PPLK Semester Gasal 2019, dihadiri oleh Dekan FKIP, Ketua PPLK, para dosen pembimbing, dan peserta PPLK. Dekan FKIP memukul gong, pertanda secara resmi beliau melepas peserta PPLK yang berjumlah 952 mahasiswa FKIP untuk melaksanakan PPL di sekolah-sekolah di Serang yang telah ditunjuk untuk menjadi tempat pelaksanaan PPLK.