Selamat kepada Dr. Siti Aisah, M.Hum.

Posted on

Alhamdulillah, bertambah satu lagi Doktor di Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Untirta. Selamat kepada Ibu Siti Aisah, M.Hum. atas diraihnya gelar doktor pada Program Doktor Prodi Linguistik Terapan, Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi FKIP Untirta.